Structural Design & Estimate
ออกแบบโครงสร้างอาคาร ประมาณราคาก่อสร้าง
                   ติดต่อ : 094-261-4955
                    ID Line : zapbor123
อีเมล : zapbor123@hotmail.com
ยินดีให้บริการทุกท่าน
1. บริการออกแบบ คำนวณโครงสร้าง คำนวณและวิเคราะห์ความแข็งแรงของโครงสร้างอาคาร
    ตามหลักวิศวกรรม อาทิเช่น
            ออกแบบคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
            - บ้านพักอาศัยชั้นเดียว บ้านพักอาศัย2ชั้น
            - อาคารพาณิชย์ ห้องแถวตึกแถว ที่อยู่อาศัยเป็นคูหา
            - งานต่อเติมบ้านพักอาศัย เช่น ต่อเติมครัวหลังบ้าน ออกแบบ ตรวจเช็ค วิเคราะห์ส่วน
               ที่ถูกต่อเติม ชี้แจง นำเสนอวิธีการก่อสร้าง 
            - งานรั้ว บ่อน้ำ โครงสร้างต่อเติมขนาดเล็ก พื้นที่ใช้สอยน้อย
            ออกแบบคำนวณโครงสร้างเหล็ก
            -  งานโครงสร้างเหล็ก
            - โครงหลังคาที่จอดรถยนต์
            - ต่อเติมโครงสร้างเหล็กที่พักอาศัย อาทิเช่น กันสาดบังแดด โครงหลังคายื่น 

2.  ดำเนินการเขียนแบบเพื่อใช้เป็นเอกสารยื่นขออนุญาตก่อสร้าง จัดทำรายละเอียด
     แบบA3 พร้อม CD
            - รายการประกอบแบบก่อสร้าง
            - แบบผังโครงสร้าง
            - รายละเอียด ฐานราก หน้าตัดคาน พื้น บันได และอื่นๆ
           
3. รับถอดแบบ ประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำBOQ ค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรง
4. ให้คำปรึกษางานแก่ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมาก่อสร้างผลงาน
                                        Line ID : zapbor123         
      © 2017 daokaset.com, All Rights Reserved
                           Web management by Taspon
Tel : +66(0)94-261-4955
Email : zapbor123@hotmail.com

คอนโดให้เช่า Ideo Mobi Charan Interchange
คอนโดให้เช่า iCondo ศาลายา
ผลงานออกแบบโครงสร้าง บ้านและอาคาร


ความสำเร็จ ความล้มเหลว มีเหมือนกันคือ ประสบการณ์
ความหวังทุกคนมีตลอดเวลา    แต่ความสมหวังทุกคนมีแค่ครั้งคราว

งานภายนอกเป็นงานประกอบ งานภายในที่จักตัดกิเลสเป็นงานหลัก

1
2
ความดีสายน้ำที่ต้องรีบตัก ถ้าไม่ทำ ก็เหมือนสายน้ำที่ไม่ไหลย้อนกลับ

บริการออกแบบ และคำนวณโครงสร้าง    ถอดแบบประมาณราคาค่าก่อสร้าง จัดทำBOQ

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  ภูไพรธารน้ำ รีสอร์ท

คอนโดให้เช่า ลุมพินี ปิ่นเกล้าหน้าแรก
ผลงาน1
ผลงาน2
ออกแบบโครงสร้าง ร้านอาหาร ย่านเอกมัยบ้านพักอาศัย 3ชั้น พุทธมลฑล


โครงหลังคาจอดรถยนต์


มอเตอร์ไซด์  ทางเดิน